KEC leidt een Nederlands consortium dat een world class aanpak ontwikkelt voor het exploiteren van windparken.

World class operations & maintenance aanpak voor windpark eigenaren

KEC leidt een Nederlands consortium dat een world class aanpak ontwikkelt voor het exploiteren van windparken. Geavanceerde en innovatieve technologieën en methodieken zijn ontwikkeld en gedemonstreerd voor het optimaliseren van de operatie en onderhoud (O&M) van windparken, met verschillende typen on- en offshore windturbines.

Het consortium zet in op nieuwe en onafhankelijke asset management concepten (incl. maintenance & operations), gebaseerd op Condition Based Maintenance, Remote Monitoring, Control Room Technologie en volledig gedigitaliseerde Asset Management Systemen. Uiteindelijke oplossingen zijn volledig web-based en ondersteunen verschillende platformen zoals PCs, tablets en smartphones.

Er zijn pilots uitgevoerd binnen een operationeel windpark om de laatste asset & maintenance management concepten en technologieën te demonstreren.

De world class oplossing bestaat uit een state of the art asset management systeem dat wind turbine eigenaren in staat stelt alle technische, financiële, onderhouds, operationele, wettelijke, veiligheids en compliance aspecten te managen en beheren. De oplossing bevat een centrale control tower functionaliteit voor het management, alsook een real time en interactieve verbinding met tablets en smartphones die engineers in het veld ondersteunen en borgen dat een consistente data loop ontstaat, op basis waarvan continue kan worden verbeterd (PDCA).

Het world class concept biedt daarmee een volledig onafhankelijke monitoring capability voor alle type turbines voor willekeurig welke eigenaar. Vele technische parameters kunnen real time worden gemonitored en gekoppeld aan het asset & maintenance management systeem, waarmee pro-actief kan worden gestuurd op maximale performance, beschikbaarheid en het voorkomen van falen van kritische componenten.

Met het system kunnen zelfs de operationele settings van de windturbine en het wind turbine ontwerp fact-based worden geoptimaliseerd (ook tijdens de exploitatiefase).